ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MÜZİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 55-66
Year-Number: 2016-28

Abstract

Müzik, çocukların eğitiminde, onların beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve diğer tüm alanlardaki gelişimlerini desteklemek için kullanılan önemli bir disiplindir. Aynı zamanda çocuklarla iletişime geçmede de oldukça başarılı bir yöntemdir. Bu yöntemin bazı metotları vardır. Bunlar, müzik ve hareket, müzik dinleme, şarkı söyleme ve müzik yapma gibi başlıklarda toplanabilir. Hareket; ritmi, dinleme alışkanlığı; odaklanmayı, söyleme ve yapma alışkanlığı da çocuklara kendilerini ifade edebilmelerini öğretir. Çocuğun gerek bedensel gerekse psiko-motor gelişimi için en uygun zaman ve ortam çocuğun okul öncesi çağı olduğundan, kişiliğinin oluşum döneminde ruhen dingin ve yıpratılmamış bir halde hayata başlayan çocuk, başarılı bir geleceğin temellerini de atmış olacaktır. İşte erken yaşlarda verilecek hem bilinçli hem de kaliteli bir müzik eğitimiyle bunu başarmak mümkün olabilir. Günümüzde erken müzik eğitiminin gerek uygulanması gerekse metodolojisine yönelik bir takım boşluklar ve eks

Keywords

Abstract

Music is used in early childhood education to bring out children's strengths, build their talents, and support their development in other fields. It is a practice for establishing communication with children. The use of music in early childhood education has several methods, such as music and dance, listening to music, singing songs and making music. When considering bodily and psycho-motor development, the pre-school age is the most appropriate time and place for early childhood musical education. From a well-designed program, children can find meaning in life and learn how to develop into quality members of their local and global communities. For this reason, during the early stages of childhood development, musical education means taking a step toward the foundation of a successful future. Whether in application or methodology, this study underscores the importance of early childhood musical education.

Keywords