DİNDARLIK EĞİLİMİNİN KİMLİK DUYGUSU KAZANIMINDAKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2016-29
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Din Psikolojisi / İlahiyat
Number of pages: 244-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kimlik, ne olduğumuz ve nasıl tanındığımızla ilişkili olup, toplumsal olarak kabul edilmiş bir dizi farklılıkla olan münasebeti dikkate alarak oluşturulur. Burada kişinin neye inanıp değer verdiği, beklentilerin neler olduğuna dair bir toplu bilinçlilik söz konudur. Hem toplumun hem de kültürün temel yapı taşlarından biri de din olduğu için kimlik tanımlamalarında dinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu çerçevede çalışmamız, kimlik duygusunun dindarlık eğilimine göre ortaya çıkan farklılaşmalarını Gümüşhane Üniversitesi örneğinde araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, Gümüşhane Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden tesadüfi yöntemle belirlenen örneklem grubunun kimlik duygusu düzeyleri ortaya konularak dindarlık eğilimine göre oluşan farklılaşmalar araştırılmıştır. Araştırmada, Frekans, T Test ve Tek Yönlü Anova testleri kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış d

Keywords

Abstract

Identity is related to what we are and how we are defined and is formed by considering relationships with a series of socially accepted differences. Here, the subject is a collective consciousness with regard to what an i

Keywords