MEDENİYETLER İÇİNDE HAMAMIN GELİŞİMİ VE KÜLTÜREL OLARAK MEKÂN ANALİZLERİ

Author:

Number of pages: 185-209
Year-Number: 2016-28

Abstract

Medeniyetlerin başlangıcından beri beden temizliği, toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesi ve ilerlemesinde faydalı olmuş ve banyo kültürü kavramını oluşturmuştur. Uygarlık tarihinde, su ve suyun kullanıldığı alanlara çok önem verildiği ve hatta birçok yapıda ıslak mekânlar inşa edildiğini görmekteyiz. Bu mekânların en önemli örneklerinden biri olarak hamamlar; yıkanma, temizlik ve rahatlama gibi ihtiyaçların da giderildiği yegâne mekânlardır. Antik çağlardan bu yana yıkanmak için yapılan ilk kapalı mekânların izleri; Hindistan, eski Mısır, Antik Ege ve Yunan uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Uygarlıklar arasında ise en çok Romalılar yıkanma ve hamamlara adanmışlık göstermişlerdir. Bu derin ilginin özü yaşamları ve kültürlerinde yatmaktadır. Hamamlar Batı Medeniyetlerinde olduğu gibi Osmanlı’da da bir sosyalleşme aracı olarak günlük yaşantının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu çalışmada; banyo mekânının en önemli örneklerinden olan hamamın medeniyetler içinde özellikl

Keywords

Abstract

Since the beginning of civilization, body cleansing society of cultural, social and economic development and progress has been useful and has created the concept of bathroom culture. In the history of civilization, water and given much attention to areas where water is used, and even wet places, we see that many buildings are built. One of the most important examples of these locations baths; washing, cleaning and elimination of the need for such relief are places where only. The first traces of closed spaces for bathing since ancient times; India, ancient Egypt, dates back to the ancient Aegean and Greek civilizations. Civilization among the most Romans has demonstrated dedication to washing and baths. The essence of this lies a deep interest in the lives and culture. The baths in the West as a socializing tool in Ottoman civilization has become an indispensable part of everyday life. In this study; bathroom space is one of the most important examples of civilizations bath especia

Keywords