CONSTITUTIONAL CULTURAL RIGHTS

Author:

Number of pages: 365-378
Year-Number: 2016-28

Abstract

Kültürel haklar, ekonomik ve sosyal haklarla beraber uygulanmasından devletin sorumlu kabul edildiği pozitif haklar kategorisinde değerlendirilir. Bu yaklaşıma karşı, bu makalede, kültürel hakların devlet müdalesinden muaf olması gerektiğini iddia edeceğim. Bu amaca binaen, devletlerin kültürel alana müdahalesini engelleyen, kültürel hakları hem çoğunluk hem de azınlıklar için daha güçlü hale getirecek bir çözümü analiz edildiği bir çerçeve oluşturmaya çalışacağım. Şu halde, asıl soru şudur: kültürel çatışmalardan uzak kalabilmek, farklı kimlik ve kültürel aidiyetlere sahip tüm bireylerin tasdik edebileceği bir anayasaya sahip olabilmek için gerekli strateji ne olmalıdır? Böylece, bu çalışma, çatışmalardan kurtulabilmek için kültürel alanı araçsal rasyonalite ile yeniden analiz etmenin anlamlı bir amaç olduğunu göstermeye çalışmaktadır.

Keywords

Abstract

Cultural rights along with economic and social rights have been considered within the same category as positive rights which the state is held responsible for their fulfillment. Contrary to this approach, in this paper, I argue that the cultural rights must be immune to the state interference. To this aim, I try to construct a framework to analyze whether it provides a solution to prevent governments from intervention to cultural domain and to consolidate cultural rights for both majorities and minorities. So, the main question is: What is the required strategy to avoid cultural conflicts and to reach an acceptable constitution agreed by every member of society who has different identities and cultural belongings? Thus, this paper tries to prove that there is a meaningful purpose to find a strategy to avoid conflicts by reanalyzing cultural domain through instrumental rationality.

Keywords