KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ’NDE GAYR-I MÜSLİMLER VE ŞER’İYE MAHKEMELERİ

Author:

Year-Number: 2016-28
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TÜRK DİLİ
Number of pages: 276-303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şer’iye sicilleri, Osmanlı Devleti’nin yerel düzeydeki mahkeme kayıtlarıdır. Mahkeme kayıtları döneminin sosyo-ekonomik, kültürel ve dini hayatına dair çok önemli verileri bizlere sunmaktadır. Makale konumuz, Osmanlı sınırları içerisinde yer alan, Kıbrıs adasındaki Magusa kazası şer’iye mahkemelerinde görülen ve Şevval 1287-1295 (Ocak 1871- Ekim 1878) yılları arasındaki müslim ve gayrımüslim halkın davalarını içermektedir. Magusa şer’iye sicilinin günümüz Türkçe harflerine aktarımını amaçlayan çalışmamıza konu olan mahkeme defteri 50 sayfa ve 103 davadan oluşmaktadır. Mülk, arazi, tarla, bahçe satışı, tereke, miras, nafaka, cinayet, yaralama, vasi tayini gibi sosyo-ekonomik içerikli davaların fazlalığı dikkat çekmektedir. Makale sonucunda; Şevval 1287-1295 (Ocak 1871- Ekim 1878) yılları arası Magusa ve bölgesi çalışmalarına özellikle de Sosyoloji, Hukuk, Tarih ve Halk Bilimleri alanlarında katkı sağlanmış olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Ottoman Empire’s religious court records, with were maintained locally, provide invaluable data regarding the socio-economic, cultural and religious practices of the time periods fort ey were kept my contribution deals with the court records kept in the Famagusta District in Cyprus court records that were kept between 1871 to 1878. My work aims translate Famagusta’s religious court record into modern Turkish. This stady covers the years between 1287 and 1295 in Hijri years and between 1871 and 1878 in the Gregorian calender. This part of the court records are 50 pages and comprised of 103 court cases. İt is notable that property, real estate sales, inheritance, alimony, homicide and custody related cases dominate this era’s records. Whit this study I envision to contribute to the literature on the court records of Famagusta between 1871 and 1878, particularly the literature in the field of sociology, law, history andsocial sciences

Keywords