KAM METODOLOJİSİ VE TÜRKİYE’NİN BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Author:

Number of pages: 167-184
Year-Number: 2016-28

Abstract

Son dönemlerde ekonomik ve teknolojik alanlarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler bilgi ekonomisi ile açıklanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde ilerlemeler toplumların gelişmişlik seviyesinin temel belirleyicileri haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öneminin artmış olması mikro ve makro düzeyde pek çok kavramın yeniden gözden geçirilmesini gerekli hale getirmiştir. Bu amaçla Dünya Bankası KAM Metodolojisi (The Knowledge Assessment Methodology) geliştirilmiştir. KAM, Dünya Bankasının geliştirmiş olduğu, ülkelerin bilgi ekonomisi performanslarını analiz etmelerini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, ülkelerin diğer ülkelerle bilgi ekonomisi konusunda zayıf ve güçlü yönlerini karşılaştırmalarına olanak sağlamaktadır. Çalışmada Dünya Bankası tarafından geliştirilen KAM yönteminin The Basic Scorecard modeli, Bilgi Ekonomisi İndeksi modeli ve Custom Scorecards modeli açıklanmış ve bu yöntem ile Türkiye’nin bilgi ekonomisindeki yeri belirlenmey

Keywords

Abstract

There are significant improvements in economic and technological fields in recent years. These developments are explained by the knowledge economy. Advances in information and communication technologies has become the main determinants of the level of development of societies. Increasing importance of information and communication technologies made it necessary to revise many of the concept in micro-and macro-level. For this purpose, the KAM Methodology of World Bank (The Knowledge Assessment Methodology) was developed. KAM, which was developed by the World Bank, allows countries to analyze the performance of their knowledge economy. This method, allows countries to make comparison of the strengths and weaknesses of other countries in the knowledge economy. In this study, the Basic Scorecard Model, the Knowledge Economy Index Model and Custom Scorecard Model of KAM, and the model are explained and it is tried to determine the position of Turkey in knowledge economy with this method.

Keywords