GOT MİRASI HUSUSUNDA İSVEÇ KRALLIĞI VE ALMAN HABSBURGLARI ARASINDA YAŞANAN TARTIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Number of pages: 264-275
Year-Number: 2016-28

Abstract

Gotlar Avrupa’nın tam kalbinde ve medeniyetlerin babası olarak görülen Roma’nın merkezinde yer alarak Avrupa medeniyetini kökten etkilemişlerdir. Got kralları düzenli olarak Ortaçağ Germen Kahramanlık şiirlerinde boy göstermişlerdir. Got mirası pek çok toplum tarafından paylaşılamamaktadır. Örneğin bugün İsveç Hanedanlığının Kraliyet Arması üzerinde resmedilen 3 kraldan ikincisi, onun Got Tacı üzerindeki hak iddiasını göstermektedir. Elbette bu, tarihte yaşanmış olan bir tartışmayı akla getirmektedir; bu da Gotların mirasçılarının İsveçliler mi yoksa Avusturyalılar mı olduğu tartışmasıdır. Tarihin belli dönemlerinde bu tartışma alevlenip sönmektedir. 1434 yılında gerçekleştirilen Basel Konsili’nde bu durum iyice açığa çıkmıştır. Basel Konsilinde İsveçliler ve Avusturya Habsburgları kimin Gotların gerçek mirasçısı olduğu yönünde tartışmalarda bulunmuşlardır. Bundan bir yüzyıl sonra ise yine Habsburgluların resmi tarihçisi olarak bilinen Wolfgang Lazius Gotların Karadeniz’den İspanya’ya

Keywords

Abstract

The Goths had radically affected the European Civilization by locating at the heart of the European and The Rome- seen as the main source of civilization. The King of the Goths had consistently been included in the Medieval Germen Heroic Verses. The Goths’ inheritance couldn’t be shared by most societies. For instance, today, The second of the three depicted King on the royal standard of the Sweden Dynasty shows the claim of the Goth Crown. Of course, this situation brings to mind the discussion; Whether The Swedish or The Austrian are the real-inheritor of The Goths. During the certain period of history, this debate had been exacerbated, and then it was cooled down. The situation became known in the Basel Council in 1434. In the Basel Council, The Swedish and The Austrian had claimed that they were the real inheritor of The Goths. After almost a century, Wolfgang Lazius, known as the Habsburgs official historian, had stated for the exodus routes of The Goths from Blacksea to the Spai

Keywords