BEDEN EĞITIMI DERSINDE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ UYGULANMASI, MENDIL KAPMACA OYUNU ÖRNEĞI

Author :  

Year-Number: 2016-27
Language : null
Konu : Eğitim bilimleri
Number of pages: 443-454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze çocuklar için önemli bir yere sahip olan oyunların,çocukların eğitiminde kullanılması şüphesiz ki verilen eğitimin akılda kalıcılığını büyük oranda etkilemektedir.Çağımızda hızla değişen ve gelişen eğitim anlayışı,eğitimde farklı metodları uygulamamızı gerktirmektedir.Eğitimde ilerleyen teknoloji ile bilgisayarlardan faydalanma,oyun yada uygulamalarla eğitim gibi farklı kavramların gelişmesini sağlamıştır.İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin haftada 2 saat olarak gördüğü beden eğitimi dersi, gerek ders saati azlığı gerekse materyal eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıyadır.Okullarda beden eğitimi dersine ayrılan altyapı sorunu eğitimciler ve öğrenciler için farklı eğitim modellerine geçmeyi zorunlu kılmıştır.Oyun eğlenme ve vakit geçirmek dışında çocuklarda sosyal,duygusal gelişimi aynı zamanda zeka gelişimini destekleyen bir araçtır.oyun amaçsız vakit geçirmek olarak görünsede çocuğun iç dünyası ile dış dünya arasında bağlantı kurmasını sağlar.Bu yazıda çocukla

Keywords

Abstract

Using games, which are important for children from the past to today, in their education affects memorability substantially. In our era, thanks to the education which changes and develops fast, we can use different methods. Different terms like using computers with developing technology in education, education with games or practice are developed. In primary and secondary schools, students have Physical Education lesson only 2 hours but this is not enough for them and also they don’t have some materials to do this lesson. Students and teachers have to find out different education models because of the basis problems of Physical Education lesson. Games helps children to develop their intelligence and social, emotional progress apart from amusement. It appers like they are spending their time aimlessly but actually it helps them to get in touch with their inner world and outer world. In this article, we are dwelling on the positive sides of the games in Physical Education lesson.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics