SİNOP ARKEOLOJİ MÜZESİNDE BULUNAN KADIN CEPKEN ÖRNEKLERİ

Author:

Year-Number: 2016-29
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : MODA TASARIM, GİYİM SANATLARI
Number of pages: 394-406
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinop çeşitli kültürleri bir arada barındırılmış kültürel zenginliği olan bir ilimizdir. Kültürel değerlerimizin bir parçası olan yöresel giysilerimiz halan Sinop’un bazı ilçe ve köylerinde giyilmektedir. Unutmaya mahkûm edilmiş yöresel giysilerimizi yaşatmak, gün yüzüne çıkartmak öncelikli amaçlarımız arasında olmalıdır. Araştırma kapsamında Sinop Arkeoloji Müzesinde bulunan yöresel kadın cepkenleri ile ilgili bilgilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ele alınan cepkenler gözlem ve doküman incelemesi teknikleri ile incelenerek belgelenmiştir. Çalışma kapsamındaki cepken örnekleri, oluşturulan gözlem fişleri doğrultusunda incelenmiştir. Bu gözlem fişlerinde, giyside kullanılan malzemeler ve renkleri, giysinin modeli, kesimi, dikimi, astarlanması ile ilgili bilgiler, süsleme özellikleri belirlenmiştir. Uygulama kapsamında giysilerin resimleri çekilmiş, ölçüleri alınmış, kumaşları, dikişleri, süslemeleri analiz edilerek belgelenmiş

Keywords

Abstract

Hosting various cultures, Sinop is a city that holds cultural. Our traditional clothing which is a piece of our cultural values is still worn in some of the districts and the villages of Sinop. Keeping our traditional dresses which are convicted to be forgotten alive should be among our primary purposes. Within the scope of the study, six women’s boleros in Sinop Archaeological Museum were examined. The boleros were recorded by using observation and interview techniques. The collected data were interpreted using descriptive method. The samples of bolero in the scope of the study were examined in accordance with the observation receipts. In these observation receipts, the materials and the colours used in the clothing, information about its pattern, cutting, sewing, lining, adornment and mould properties and sizes were specified. In the scope of the practice the clothes were photographed; their sizes were measured; the fabrics and stitches were documented after analysis. The moulds wer

Keywords