SENDİKALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 327-343
Year-Number: 2016-28

Abstract

Sendikalar çalışanların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak için oluşturulmuş örgütlerdir. Bu amaçla oluşturulan örgütlerin iş kazaları ve meslek hastalıklarının artması nedeniyle ihtiyaç duyulduğu alan iş sağlığı ve güvenliğidir. Çünkü iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında çalışanların beraber hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Sendikaların çalışanları birleştirici bu gücü nedeniyle sendikalar, iş sağlığı ve güvenliği alanında sorunların çözümünde aktif ve etkili olarak rol oynayacak bir araçtır. Bu çalışmanın amacı sendikaların ve iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimini incelemek, sendikaların iş sağlığı ve güvenliğindeki rolünü ve iş sağlığı ve güvenliği için neler yapabileceğini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın gerçekleşmesi amacıyla literatür taraması yapılmış ve elde edilen bilgiler yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Unions are organizations that are protecting of workers’ economic and social interests. In the field of occupational health and safety is too much need to these organizations due to increase occupational accidents and diseases. Because acts together of employees are very important in the occupational health and safety. The aim of this study is to examine the development of occupational health and safety and unions, search out the role of the unions in occupational health and safety and their what can do for the occupational health and safety. Literature was researched for realization of study and the obtained results were thoroughly interpret.

Keywords