ULUSLARARASI TİCARETTE ÇİN FAKTÖRÜ VE TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE YANSIMALARI

Author:

Number of pages: 139-151
Year-Number: 2016-28

Abstract

Bu çalışma, Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne katılımı ile ortaya çıkan gelişmelerin ve “Çin Faktörü”nün uluslararası ticarette ve Türkiye’nin dış ticaretinde yarattığı etkilerin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada, küresel eğilimlerin üretim ve dış ticarete yansımaları, özellikle “Çin faktörü” ve Asyalılaşma olgusu ele alınmış ve Türkiye’nin Çin ile olan ihracat, ithalat ve dış ticaret durumu incelenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’nin dış ticaretini etkileyen küresel olgular, uluslararası ticaret sorunları ve uluslararası ticaret sistemine uyum çabaları tartışılmış ve sorunların çözümü için bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the developments that taken place after the accession of China to the World Trade Organization at 2001 and effects of “China Factor” at international trade and the foreign trade of Turkey. At this study, reflections of global tendencies on production and foreign trade, especially “China factor” and “Asianisation” facts are discussed and Turkey’s import, export and foreign trade situation with China is examined. Consequently, global facts that affecting foreign trade of Turkey, international trade problems and the adaptation efforts to the international trade system are discussed and some suggestions are submitted to the solutions of problems for Turkey’s Economy.

Keywords