SULTAN II. MURAD’IN HAÇLILARLA MÜCADELESİ – VARNA VE KOSOVA SAVAŞLARI

Author:

Number of pages: 14-28
Year-Number: 2016-28

Abstract

Çelebi Sultan Mehmed’in yerine altıncı Osmanlı sultanı olarak devletin başına geçen II. Murad, 30 yıllık iktidarı boyunca başta Bizanslılar olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin oluşturduğu Haçlı ordularıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Özellikle Papa ve Macarların başını çektiği Haçlı devletleri, Osmanlıları tamamen Avrupa’dan atmak için birçok teşebbüste bulunmuşlardır. Avrupa’da Alman İmparatoru ve Macaristan Kralı Albert'in ölümünden sonra işbaşına gelen Kral Vladislas ve Jun Hudyad, Osmanlılara karşı bir takım başarılar kazandılar. Kazandıkları savaşlar, onları daha büyüğü için hareket etmeye ve Avrupa’nın diğer devletlerini de onlara destek olmaya sevk etti. Böylece uzun süredir düşündükleri Türkleri Avrupa’dan atma hayalini gerçekleştirebileceklerini düşünmeye başladılar. Bu amaçla da geniş katılımlı büyük bir haçlı ordusunu hazırlamaya çalıştılar. Amaçları Türkleri başta Avrupa’dan atmak ve daha sonra Anadolu içlerine kadar ilerlemek olan Haçlılar, iki büyük seferi organ

Keywords

Abstract

Murad II succeeded Sultan Mehmed I (Çelebi Sultan Mehmed) as the sixth Ottoman Sultan had to fight against the Crusaders consisted of many European countries and led by the Byzantines during his 30 years of reign. Particularly, the Pope and the Crusader states led by the Hungarians, attempted many times to remove Ottomans from Europe completely. King Vladislas and Jun Hudyad who came to power after the death of the German emperor and king Albert of Hungary in Europe, won a number of successes against the Ottomans. The wars they won led them to move for bigger one and also led other states of Europe to support them. Therefore, they began to think that they can realize their dream of removing Turks out of Europe. For this purpose, they tried to prepare a large crusader army with the broad participation. The Crusaders whose main goals were to remove the Turks out of Europe and then to move into Anatolia, organized two big battles. These are: Varna and Kosovo Battles. In this article,

Keywords