KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ’NDE GAYR-I MÜSLİMLER VE ŞER’İYE MAHKEMELERİ

Author:

Year-Number: 2016-27
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TÜRK DİLİ
Number of pages: 383-403
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şer’iyye sicilleri, Osmanlı Devleti’nin yerel düzeydeki mahkeme kayıtlarıdır. Mahkeme kayıtları döneminin sosyo-ekonomik, kültürel ve dini hayatına dair çok önemli verileri bizlere sunmaktadır. Makale konumuz Osmanlı sınırları içerisinde yer alan Kıbrıs adasındaki Magusa kazası 1813-1818 yılları arasındaki mahkeme kayıtlarının ikinci bölümünü (1814-1816) kapsamaktadır. Magusa şer’iyye sicilinin günümüz Türkçe harflerine aktarımını amaçlayan çalışmamız, Hicri 1220/1225, Miladi 1813/1818 tarihlerin kapsamaktadır. Çalışmamıza konu olan mahkeme defterinin ikinci bölümü 50 sayfa ve 103 davadan oluşmaktadır. Mülk, arazi, tarla, bahçe satışı, tereke, miras, nafaka, cinayet, yaralama, vasi tayini gibi sosyo-ekonomik içerikli davaların fazlalığı dikkat çekmektedir. Makale sonucunda; 1813-1818 yılları arası Magusa ve bölgesi çalışmalarına özellikle de Sosyoloji, Hukuk, Tarih ve Halk Bilimleri alanlarında katkı sağlanmış olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Ottoman Empire’s religious court records, with were maintained locally, provide invaluable data regarding the socio-economic, cultural and religious practices of the time periods fort ey were kept my contribution deals with the court records kept in the Famagusta District in Cyprus from 1814 to 1816 which is second part of the court records that were kept between 1813 and 1818. My work aims translate Famagusta’s religious court record into modern Turkish. This stady covers the years between 1220 and 1225 in Hijri yeaer and between 1813 and 1818 in the Gregorian calender.this part of the court records are 50 pages and comprised of 103 court cases. İt is notable that property, real estate sales, inheritance, alimony, homicide and custody related cases dominate this era’s records. Whit this study I envision to contribute to the literature on the court records of Famagusta between 1813 and 1818, particularly thr literature in the field of sociology, law, history andsocial sciences

Keywords