"KARANLIKTAKİLER"DE GOTİĞİN FISILTILARI VE KADINLIĞIN NEGATİF KURULUŞU

Author:

Number of pages: 55-75
Year-Number: 2016-27

Abstract

Bu çalışma bir metin çözümlemesidir; Çağan Irmak'a ait 'Karanlıktakiler' filmini gotik sinema yaklaşımı ve feminist film teorisi bağlamında incelemeyi amaçlar. Her iki yaklaşımın kuramsal zeminine dayanan bu film çözümlemesi, neden-sonuç ilişkilerini yorumlarken psikanalizden de yararlanır. Zaten günümüz film incelemeleri dikkate alındığında; klasik anlatıya sahip filmlerin giderek melezleştiğini; modern anlatıyla post-modern anlatının arasındaki farkların belirsizleştiğini, ana-akım sinemanın karşı sinema anlatısından kimi özellikleri bünyesine kattığını ve bu bağlamda araştırmacının farklı yöntemleri birlikte kullanmasının faydalı olduğunu, yeni bakış açılarını gündeme getirdiğini söyleyebiliriz. Bu bilgiler ışığında Karanlıktakiler filminin anlatısını hangi sınıflandırmaya koymak gerekir? Bir Türk filmi olarak gotik üslupla ne ölçüde bağlar kurmaktadır? Ve hepsinden öte, film anlatısı kadın cinselliğinin negatif kuruluşuyla ilgili olarak ne söylemektedir? Çalışma bu sorular üzerinde

Keywords

Abstract

This study is a text analysis; it aims to examine the film named as 'Karanlıktakiler' by Çağan Irmak by using both Gothic Cinema Approach and Feminist Film Theory. On the other hand, Psychoanalysis is used in order to interpret the relations of cause and effect. When we notice on the contemporary film analysis, we also accept that the films with classical narative become hybrid; the differences between the modern and the post-modern narratives become unclear; main-stream cinema appropriates some properties of counter-cinema. As a result, it is useful to use different methods together because new perspectives can easily occur. In this context, what kind of a classification is suitable for Karanlıktakiler's narrative? As a Turkish film, how does Karanlıktakiler connect with Gothic style? Above all, what does the story tell about the woman sexuality and its negative construction? This study focuses on these questions and is concluded with an unique analysis.

Keywords