ORTAK KÜLTÜREL DEĞERLERİN GELİŞİMİNDE AZERBAYCAN

Author:

Number of pages: 76-82
Year-Number: 2016-27

Abstract

Azerbaycan ve Türkiye dünyada kadın haklarını tanıyan ilk devletler sırasındadır. Söz konusu her iki ülkede son yıllarda gender sorunlarının çözümü için devlet tarafından büyük çalışmalar yapılmıştır. Görülen işlerle sistemli şekilde tanımak için meseleleri sırayla ele almağı teklif ediyorum. Dolayısıyla, ilk olarak, Azerbaycan'da bahsedilen soruna dair görülen işlerle tanış olalım, sonra ise kardeş ülke Türkiye'deki duruma göz atalım, daha sonra genel olarak mentalite açısından oldukça yakın olan bu iki ülkede sorunların nedenlerinin kökenlerini incelemeye çalışalım. Türkiye devletinde de son yıllarda Azerbaycan'da olduğu gibi gender eşitliğinin yasal çerçevesi genişletilmiş ve kadınların toplumdaki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikası belirlenmiştir. Bu alanda başta Anayasa'da olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nda, Türk Medeni Kanunu'nda ve İş Kanunu'nda pek çok düzenleme mekanizmaları gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte yürürlüğe giren kararname ve yasal belgelerle bu dü

Keywords

Abstract

Azerbaijan and Turkey are during the first states to recognize the rights of women in the world. Such large studies are made in recent years by the government to solve the gender problem in both countries. I propose to deal with in order showing issues in a systematic way to recognize the work. Therefore, firstly, Let us meet with business seen on the issues mentioned in Azerbaijan, then Let's look at the situation in the brother country Turkey, then in general we try to investigate the origin of the causes of the problems in the two countries are quite close in terms of mentality. In the state of Turkey as well as in Azerbaijan in recent years expanded the legal framework of gender equality and women's determined state policy aimed at strengthening its role in society. In Turkish Penal Code, , particularly in this area including the Constitution, in the Turkish Civil Code and the many regulatory mechanisms were carried out in the Labour Law. However, the decree came into force and l

Keywords