ŞEHRİYAR’IN TÜRKÇE DİVANI OLAN “HAYDAR BABAYA SELAM ŞİİRİ”NİN TÜRKÇE DEYİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 464-470
Year-Number: 2016-28

Abstract

Muhammet Hüseyin Tebrizi (Şehriyar), Azerbaycan Türk edebiyatının XX. yüzyıldaki en önemli şairlerindendir. Yazdığı şiirlerle halkın duygularına tercüman olan ve duygularını yansıtmada çok önemli roller üstlenmiştir. Şehriyar, şiirlerini yaşadığı coğrafyada yoğurarak meydana getirmiştir. Kültüründen kopmayan bir sonraki döneme de ışık tutacak değerleri edebiyata kazandırmıştır. Şehriyar’ın şiirlerinde ses uyumu ve anlam arasında mükemmel bir uyum vardır. Anlam ile şekil arasında birbirlerini tamamlayan ahenk söz konusudur. Şehriyar’ın şiirlerinde edebî bir şekil olmanın ötesinde, beslendiği coğrafya ve zihniyetin bütün kültürel değerlerini içinde barındırır. Bu anlamda Şehriyar’ın şiirlerinde; Türk örf, âdet ve inanma biçimleri ile mecazlar, söz kalıpları, atasözleri ve deyimlerden meydana gelen bir kültürel yapı bulunmaktadır. Türkçenin iki farklı sahasında eserler vermiş ve Türkçe kaleme aldığı şiirlerinden “Haydar Babaya Selam” adlı şiiriyle ününü sadece yaşadığı coğrafya ve kültür

Keywords

Abstract

Muhammet Huseyin Tebrizi (Sehriyar) is one of the most important poets of the 20th century. He has played an important role in translating and reflecting the societies feelings in the poems he has written. Sehriyar, has written his poems according to the location he was situated in. The is an amazing rapport between the consonance and the meanings of the poems of Sehriyar. The is a conguity completion between the meanings and figures that consist in the poems. Amongst having perfect literatural figures, geographical cultural, it’s values and mantality are hosted with the poems. The poet has written peoms in 2 different branches of Turkish language, he has penned his Turkish art work of ‘Haydar Babaya Selam’ and has sparked his reputation in not only just the geographical location he was situated in, but on a wider perspective; to the whole world, especially the Turkish nation.The poet has re-interpretted the traditional cultural elements in an idiosyncratic tone, and has managed to for

Keywords