HAVACILIKTA İNSAN KAYNAKLI KAZALAR: HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNİN KAZALARDAKİ ETKİSİ

Author:

Number of pages: 415-430
Year-Number: 2016-27

Abstract

Her düşüncenin 140 karakterle anında ifade edildiği "yaşam biçiminin" insan hayatının vazgeçilmezi durumuna gelmesi, insanların "hız" konusunda ne kadar hevesli olduklarının en basit göstergesidir. Giderek hızlanan bu anlayış "bir an önce" yaşamak için mi yoksa hayatı daha kolay hale getirebilme isteğinin bir sonucu mu bilinmez. Her ne sebeple olursa olsun hava ulaşımı insan hayatından çıkarılması mümkün olmayan kolaylıklardan birisidir. Vazgeçilmezliğine rağmen, hava ulaşımı aynı zamanda korkulan ulaşım çeşitlerinden de biridir. Peki, bu korku yersiz midir? Asıl korkulanın kazadan çok, kaza sonucunda karşılaşılan yüksek ölüm oranı olmasıdır. Kazalar ve nedenleri göz önüne alınarak yapılan iyileştirmeler havayolu taşımacılığının güvenli ulaşım aracı olma özelliğini de artırmaktadır. Kazalarda en önemli faktörün insan olduğu gerçeği bu kazaların önlenebilir olup olmadığı ile ilgili soruların cevaplanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma, havacılık tarihinde insan kaynaklı hataları

Keywords

Abstract

The fact that “social media life style” in which all thoughts or feelings are stated in 140 characters and also instantly has been indispensable part of human life is the simplest indication of how much desirous the humans are about “speed and practicality”. It is not known whether this life understanding of speeding up and quickening is for living, working, finishing and travelling or the result of desire to make the life easier. Whatever the reason, the air transportation is one of the facilities that cannot be removed from the human life. Air transportation, despite this indispensability, is also one of the feared transportation types. Well, is this fear unjust? It can be said that the actual feared thing is the high death ratio after the accident more than accident itself. Experts and scientists have been working for a long time in order to terminate the possible risks of this travel which interests millions of people in the world. Improvements made by taking the accidents and also

Keywords