SURVEILLANCE SOCIETY AND THE DISAPPEARING BODIES IN VIRTUAL GAMES

Author:

Number of pages: 119-126
Year-Number: 2016-27

Abstract

Kimi zaman gerçek yaşamdan sanal dünyaya aktarılmış, kimi zaman ise hayal dünyalarına hitap edebilecek aktiviteleri ile sınır tanımayan sanal oyunlar, çoğu zaman gerçek/yaşamsal sosyal aktivitelerin yerine geçmektedir. Sanallık ile gerçeklik arasındaki belirsiz ilişkide artık birinin diğerinin üstünü örtmesi, gizlemesi olanaksız hale gelmektedir. Sanal olana/soyut olana dair zaman, uzam ve kimlik kavramlarının iç içe geçtiği bu muğlak alana özgü sorunlardan belki de en önemlisi “gözetim” olgusudur. Kişilere ait özel bilgi, fotoğraf ve içerik paylaşımlarının sanal oyun kullanıcılarının izni olmaksızın ya da bilinmeksizin başkaları tarafından izlenebilir hale gelmesi, bir iktidar sorunsalı olarak teknoloji temelli yeni gözetim biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu da nihayetinde bedensizleşme ve beden yitimi ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışma World of Warcraft, Second Life ve Xbox Live sanal oyunları üzerinden beden yitimi olgusunun irdelenmesini kapsamaktadır.

Keywords

Abstract

Virtual games, which are sometimes transferred from real life to virtual life or appeal to fantasy worlds with their limitless activities at various times, mostly replace real/vital activities. In the light of the uncertain relation between virtuality and reality, it becomes no longer possible for both of the terms to veil and conceal the other one. Monitoring is probably the most important problem peculiar to this ambiguous field which time, space and identity related to virtuality/intangibility engage each other. Given that private personal information, photo, and content sharing have become tractable without the permission or consent of the virtual game players; technology oriented new monitoring forms appear as a power problem. Accordingly, disembodiment, which becomes apparent in the lives of i

Keywords