THE MAINTENANCE OF MARKETING INCLINATION IN THE HOUSING CONSTRUCTION BUSINESS

Author:

Number of pages: 486-492
Year-Number: 2016-27

Abstract

Makalede konut inşaat pazarının bazı özellikleri analiz edilir. Vurgulanmaktadır ki, konut inşaat işi belli kanunlar ve prensiplere uygun yapılmalıdır. Dolayısıyla piyasa koşullarında konut-inşaat kuruluşlarının pratik faaliyetinde pazarlama teorilerini uygulaması bu alanın esnekliğini artırır, piyasada cereyan eden süreçlere uymasını güçlendirir. Makalede şu da belirtilmektedir ki,, gayrimenkul sektöründe yaşanan süreçlerin dinamizmi genel ekonomik eğilimlere bağlıdır. Öyle ki, ülkede ve bölgede gayrimenkul piyasasının gelişmişlik düzeyi bir dizi ekonomik verilerle karakterize olunmaktadır.

Keywords

Abstract

The article examines some of the features of housing and construction market. It is noted that building a business operates under certain laws. In this regard, the use of the marketing concept in the practice of housing and construction companies can increase its flexibility, accelerate the adaptation processes taking place in this market. It is noted that the dynamics of the processes in the real estate market depends on general economic trends. Since real estate development level in the country and in the region is characterized by a number of economic indicators.

Keywords