ELSE LASKER-SCHÜLER’İN DER PRINZ VON THEBEN ADLI ESERINDE FANTASTIK BIR İMGE OLARAK DOĞU

Author:

Number of pages: 209-214
Year-Number: 2016-27

Abstract

Else Lasker-Schüler, bohem yaşam biçimiyle, avangard giyim tarzıyla naif ancak kararlı kişiliğiyle Alman edebiyatında özel bir yere sahiptir. Hıristiyan bir çevrede büyümüş olan bu Yahudi kadın yazar için Doğu, fantastik bir imge, bir masal ülkesi ya da köklerinin uzandığı ve kişiliğinin şekillendiği bir coğrafyadır. 20. yüzyılın başında Almanya’da bir Doğulu gibi giyinmek yazar için sadece farklılığının bir sembolü değil, aynı zamanda Yahudilerin ötekileştirilmesine karşı bir başkaldırıdır. Yazarlık yaşamının güçlüklerine katlanmasında bir dayanak, acılarından uzaklaşmak ve yaralarını sarmak için bir sığınak rolü gören bu kimlik, yazarın çocukluğundan beri dinlediği Doğu hikayeleriyle biçimlenmiştir. Lasker-Schüler’in Doğu’yu ekzotik ve erotik bir imge olarak bütün gerçekliğinden soyutlayarak anlatan Der Prinz von Theben adlı bu eseri 1914 yılında yayımlanmıştır. Dokuz öyküyle Doğu’nun prensi olarak, kutsal kitaplarda hikayesi anlatılan Mısır Prensi Yusuf’la kendisini özdeşleştiren ya

Keywords

Abstract

Else Lasker-Schüler has a special place in German literature with her bohemian life, avant-garde clothing, naive but tenacious personality. For this Jewish woman author, who has been brought up in a Christian milieu, the East is a fantastic image, a fairy tale country, or the geography where her roots trace back and that shapes her personality. In Germany at the beginning of 20. century, clothing like an eastern is not only the symbolisation of her difference, but also a revolt against alienation of Jews. This identity, shaped by the eastern tales she has used to listen since her childhood, is both a mainstay to lean on against the hardships of her authorship life and acted as a shelter to stay away from her sorrows and treat her wounds. Her book, Der Prinz von Theben which tells the story of the East abstracting it from its reality through exotic and erotic images, was published in 1914. The author, who identifies herself with the Egyptian prince Joseph whose story is told in sacred t

Keywords