ULULANAN DEĞERLER

Author:

Year-Number: 2016-28
Number of pages: 241-253
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değer yargıları; ahlâkî ilkeleri belirleyen ve bir toplumu bir arada sargın vaziyette tutan zamk gibidir. Onların öncelik sıralaması belli bir toplumun yapısının anlaşılmasında en önemli kıstaslardan biridir. Bunlarda bir sarsılma veya bireylerde bunlara dair bir önceleme şaşkınlığı, o toplum için ciddî bir tehlike işareti sayılır. Dürüstlük, doğruluk, fırsat eşitliği, hakkaniyet gibi erdemler zayıflarsa; bilimsel-teknolojik ilerleme dahi kurtarıcı olamaz; aksine kötü amaçlar için istismar edilen bir araç hâline gelir. Toplumu ayakta tutan ana sütun, esasen ulvî moral-mâneviyat değerlerinden oluşur.

Keywords

Abstract

Value judgments in a sense constitute a glue which determines moral principles and keeps a society cohesive. The priority scale of such values is one of the most important criteria in understanding the structure of that given society. A disturbance in those values or confusion in i

Keywords