İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 431-442
Year-Number: 2016-28

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı KKTC Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin zaman yöntemine ilişkin görüşlerini saptamaktır. Öğretmenlerin zaman yönetimi ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi, öğretmenlik mesleğinin doğası gereği önem taşımaktadır. Çünkü öğretmenlerin planlama, örgütleme, yönlendirme, koordine etme, denetleme gibi bazı fonksiyonları kendi işleri ya da içinde bulundukları eğitim örgütlerinin işleri için uygulamaları, zaman yönetimi açısından önemlidir. Okullarda eğitim-öğretim etkinliklerini gerçekleştirmek için verilen süre sınırlıdır. Öğretmen bu sınırlı süreyi amaca uygun, etkili ve verimli kullanmak durumundadır. Bunu gerçekleştirmek için de zamanı etkili kullanabilmeli, yönetebilmelidir. Zamanın etkin kullanımı; eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleşmesini, verimliliğin artmasını sağlayacaktır. Bu araştırma, öğretmenlerin eğitim sürecinde karşılaştıkları zaman tuzaklarını tanımlayıp ortaya çıkararak, o tuzakla

Keywords

Abstract

The main objective of this Research is to determine the views of the public elementary school teacher teachers in the Department of primary education of the Ministry of education of TRNC.Determining the views of the teachers time management is due the the nature of the teaching profession. Because functions such as planning, organizing, directing, coordinating, controlling are very important on applying of educational organizations for the time managment. Schools education-training activities are limited by the given time to perform. to accomplish this teachers should use their time effectively and efficiently. Effective use of time will improve; the realization of the objectives and the efficiency of educational institutions. In this study, those handicaps that teachers face during their teaching/educational process; will be identified and uncovered it will also help/provide teachers to prevent these handicaps and manage them effectively.The main focus of the study , is the 286 prim

Keywords