ÇAĞDAŞ TUNUS SİNEMASI: DİKTATÖRLERİN ÇOCUKLARI

Author:

Number of pages: 106-125
Year-Number: 2016-28

Abstract

Bu çalışma kapsamında, Arap ve Kuzey Afrika bölge sinemalarının yanı sıra Akdeniz Sineması başlığı altında da sınıflandırılıp incelenen Tunus sinemasını anlamak adına, öncelikle Tunus’ta sinemanın dünü ve bugünü tarihsel bir perspektiften kısaca incelenerek sözkonusu sinemanın ekonomi politiği resmedilmeye, ardından, ülkenin adının uluslararası düzeyde duyulmasını sağlayan nitelikli film örnekleri analiz edilerek, Tunus sinemasının tematik ve biçimsel karakteristik özellikleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle, dilimizde yeterli sayıda kaynak olmadığı için az tanınan bir sinemanın bağlamsal ve eleştirel bir analizinin Türkçe literatüre kazandırılması hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Tunisian cinema is not only considered within the context of Mediterannean cinema, but also often regarded as part of African and Arabian regional cinemas. Bearing these

Keywords