BİLECİK ORHAN GAZİ İMARETİ KAZISINDA BULUNAN DAĞ KEÇİSİ GÖMÜTLÜ BİR MEZAR

Author:

Number of pages: 1-17
Year-Number: 2016-27

Abstract

2001 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı, Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı işbirliğince yapılması öngörülen “Beylikten İmparatorluğa, İmparatorluktan Kurtuluşa: Bilecik” projesi kapsamında Orhan Gazi İmaretini de içine alan vadi içinde çevre düzenlemesi ve restorasyon projeleri planlanmıştı. Bu doğrultuda Prof. Dr. Erol Altınsapan’ın bilimsel danışmanlığında Söğüt müzesi tarafından arkeolojik kazılar yapılması ve kazı sonuçlarına göre diğer projelerin hazırlanması istenmiştir. Bu bağlamda, 2001 ve 2002 yıllarında Orhan Gazi İmareti ve eski Bilecik yerleşiminde arkeolojik kazılar yapılmıştır. Yapılan kazılarda Orhan gazi imaretinin mescit kısmının doğu alt penceresinin önünde bir mezar bulunmuştur. Pencereden bakıldığında doğrudan görülen mezarın konumu, buraya gömülen kişinin önemli biri olduğunu işaret eder. Mezardan çıkan bulgular ise, mezarı daha da önemli kılmaktadır. Mezarda yatan kişi ile beraber bütün bir dağ keçisinin kalıntıları ve bir şişe ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

In 2001, Turkish Republic of Interior Ministry, Bilecik Governorship, Bilecik Municipality and ÇEKÜL is stipulated by cooperation "From Principalities to the Empire, from Empire to Independence: Bilecik" landscaping in the area of the valley into the Orhan Gazi Imaret scope of the project and restoration projects were planned. In this regard, Prof..Dr. Erol Altınsapan that 's archaeological excavations done by the scientific advisory Sögüt museum and the excavation of preparation according to the results of other projects have been asked. In this context, Orhan Gazi Imareti in 2001 and 2002, and has made excavations in the ancient settlement of Bilecik. Orhangazi imareti graves have been found in excavations in front of the east bottom window of the mosque . When the window's location directly seen the tomb indicates that one here important that the person buried, and the findings from grave more important with people agreement. Person lying in the grave with the remains of an entire

Keywords