ANADOLU KÜLTÜRLERİNİN SEMBOL OLARAK MODERN SANATA YANSIMALARI

Author:

Number of pages: 256-273
Year-Number: 2016-27

Abstract

Anadolu, uygarlık tarihinin seyrine ışık tuttuğu için daima seçkin bir konuma sahip olmuştur. Çünkü bu coğrafyadaki gelişmeler insanlık tarihinin belli başlı dönüm noktalarını oluşturmaktadır. Başka bir deyişle uygarlığın kat ettiği aşamayı kavrayabilmek için Anadolu tarihine bakmak gerekir. Anadolu’yu önemli kılan nedenlerden birisi konumudur. Bu bağlamda Anadolu yarımadası, tarihsel süreçte eşine ender rastlanılan özelliğiyle uygarlıklar geçidine sahne olmuştur. Doğu ile batının kesiştiği, çeşitli uygarlıkların buluştuğu bu alan; hem hoşgörülü bir ev sahibi olmuş, hemde sahip olduğu zengin kültürel birikimin diğer alanlara taşınmasında aracı olmuştur. Böylece Anadolu, evrensel uygarlıgın gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Anadolu yüzlerce kültürü barındıran tarihi çağlardan günümüze kadar bir çok sanatsal değer taşıyan eserlerin yapıldığı modern sanata da ışık tutarak heykel, resim, grafik, sanat dallarının temelini oluşturmuş ve binlerce eserin vatanı olmuştur. İnsanlar il

Keywords

Abstract

Because of having enlightened the course of the civilization history, Anatolia has always been in an outstanding position. Because the developments took place in this geographic area constitute the main milestones in the human history. In other words, the history of Anatolia should be reviewed in order to be able to comprehend the progress of the civilization. One of the reasons which make Anatolia important is its location. In this regard, Anatolian peninsula has witnessed various civilizations in the historic process, with this its rarely seen characteristics. This area, which is the intersection point of East and West cultures; and in which various civilizations met; both did the host tolerantly and also mediated in moving rich cultural heritage it had to other areas. Thus Anatolia made important contributions to the development of universal civilization. Anatolia has constituted the basis of branch of arts such as sculpture, painting, graphic and has been the home of thousands of

Keywords