GİRİŞKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMAK İLE BİR YABANCI DİLDE İLETİŞİM KURABİLME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 403-411
Year-Number: 2016-28

Abstract

Bu araştırmada sosyal zekâsı gelişmiş, girişken kişilik özelliklerine sahip olmak ile bir yabancı dilde iletişim kurabilme arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya, 2014-2015 öğretim yılında Çukurova Üniversitesi Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretmenliği lisans programlarında öğrenim gören122 yabancı dil öğrencisi katılmıştır. Araştırma, betimsel nitelikli tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak iki anket kullanılmıştır, biri “Konuşma Bilişini Değerlendirme Anketi” diğeri ise öğrencilerin çoklu zekâ alanlarını belirlemek için Seber tarafından geliştirilen “Çoklu Zekâ Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği” dir. Ölçek her alanda 8’er madde olmak üzere toplam 64 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre sosyal zekâsının gelişmiş olması ve girişken kişilik özelliklerine sahip olmakla bir yabancı dilde iletişim kurabilme arasında olumlu yönde yüzeyi düşük bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (r = 0,21; p<0,05).

Keywords

Abstract

In this study, have been examined the relationship between the ability to communicate in a foreign language and development of social intelligence, and to have a sociable personality traits. In the study 2014-2015 academic year, Cukurova University, German, French and English teacher education degree programs in foreign language 122 students participated. The study was carried out in the descriptive quality screening model. In this study were used to two questionnaires to collect data. One is "Speech Information Assessment Survey" and the other is "Self Assessment in Multiple Intelligence Areas" developed by Seber to identify areas of students multiple intelligences. The scale consists of 64 items, including Article 8 in all areas. According to the results obtained in the study have been found to be positively a low on features between the social intelligence of being able to communicate in a foreign language and aggressive personality.

Keywords