II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA (1941) YARDIM SEVENLER CEMİYETİ VE MEVHİBE İNÖNÜ’NÜN ÇALIŞMALARI

Author:

Number of pages: 431-442
Year-Number: 2016-27

Abstract

Bu makalede İsmet İnönü Dönemi’nde(1941), Bir kadın derneği olan, Yardım Sevenler Derneği’nin faaliyetleri ve Mevhibe İnönü’nün çalışmaları incelenmiştir. II. Dünya Savaşı’nın sürdüğü yıllarda ağırlaşan savaş şartlarının, ülke ve halk için olumsuz etkilerini hafifletmek adına sosyo-kültürel ve askeri faaliyetler yürüten Yardım Sevenler Derneği’nin çalışmaları dönemin gazeteleri ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Makalede, dönemin şartları, ülkenin içinde bulunduğu durum gerçeğe dayalı ve tarafsız olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Makalede kaynak olarak İsmet İnönü Dönemi’ni konu alan makale ve kitaplardan istifade edilmiştir. Bunun yanında Türk siyasi tarihine ışık tutacak nitelikte, döneme ait farklı nitelikte gazeteler kaynak olarak kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

In this article the studies of Mevhibe Inonu and the activities of the Charitables Association,a women’s association founeded in the period of Ismet Inonu, are investigated. The workings of the Charitables Association that was conducting sociocultural and military activities with the aim of easing the negative effects of the conditions getting harder during the Second World War on the nation and the country are explained in the light of newspapers regarding the period. The conditions of the period and the situation of the country is interpreted in a fact based and objective way in the article. The texts and the books mentioning the period of İsmet İnönü were used as source for this article. Aditionally, different kinds of periodical newspapers that put an inside to the Turkish political history were used as source. The Charitables Association is the subject of our study and it is an important organisation in terms of the useful acitivities that carried out for the benefit of the

Keywords