MÜZİK EĞİTİMİNDE MÜZİKALİTE KAVRAMI VE KALITIMSAL MÜZİKAL YETENEK

Author:

Number of pages: 83-95
Year-Number: 2016-27

Abstract

Müzik öğretimi ve öğreniminde sıradan kurallar geçerli değildir, çünkü bilinen genel kurallar müzik alanında uygulanmamaktadır. Genelde okullardaki nota yazma/öğretme, deşifre öğretimi ve kulak eğitimi, günümüzde konu ile ilgili uygulanan birkaç kuralın daha basit şekilleri ile büyük ölçüde geliştirilmektedir. Aynı durum performansta, yetenek tekniklerini kazanmada, repertuarın hatırlanmasında, müzik hakkında bilgi elde etmede de söz konusudur. Müzikal becerilerin gelişmesi, söyleme veya çalma eğitiminde, eğitmenin sonuca istediği şekilde ulaşabilmesine bağlıdır. Eğitimin süresini kısaltmak ve kesinlik derecesinin artması için, doğrudan yapılan enstrüman kontrollü eğitim, müzik eğitiminin sonuçlarından biri olarak kabul edilebilir. Bu açıdan öğrencinin doğal ve kalıtımsal müzik yeteneği onun çalgı öğrenimini oldukça çabuklaştırmaktadır. Yapılan araştırmaların çoğu bu düşünceyi desteklemektedir. Eldeki araştırma “müzikalite kavramı” konusunu ele alarak bu kavram üzerinden yetenek konusu

Keywords

Abstract

Music teaching and learning in the ordinary rules do not apply, because it is not known to the general rules applicable in the field of music. In general, writing notes in school / teaching, teaching and ears to decipher education is greatly enhanced with a few simple forms of the relevant rules applied today. The same applies in performance, in winning their technical ability, to recall the repertoire, to obtain information about the music is concerned. The development of musical skills, training in singing and playing depends on the way he wants to reach results instructor. To increase the degree of certainty and to shorten the duration of the training, made directly controlled training instruments, cash is considered as one of the results of music education. From this point of his musical education, natural and inherited musical talent is quite expedite the learning. Most of the studies support this idea. The present research "musicality concept" by addressing the issue was to clari

Keywords