KONUŞMA EĞİTİMİNİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ

Author:

Number of pages: 274-283
Year-Number: 2016-27

Abstract

Bir insanın nitelikli ve saygın olmasında belirleyici olan sözel iletişim becerisi, özellikle eğitim alanında örnek insan olma sorumluluğunu taşıyan bir öğretmen için oldukça önemlidir. Nitelikli bir konuşma, doğal bir yetenek olduğu kadar, eğitimle de şekillenerek ortaya çıkmaktadır. Müzik eğitimi kapsamında yer alan ses eğitiminin genel amacı, konuşma ve şarkı söylemede, öğrencilerin seslerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Konuşma, şarkı söylemenin temeli olarak düşünüldüğünde, şarkı söylemenin temel prensiplerinin çoğu, rahat bir ses düzeyinde yapılan konuşma sırasında öğrenilebilir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, konuşma eğitiminin müzik öğretmeni adaylarının şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırma, 2009-2010 öğretim yılı güz döneminde, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1. sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci ile yürütülmüştür. Öntest-sontest kontrol gruplu modelin kullanıldığı araştırmada, öğre

Keywords

Abstract

Verbal communication ability determining a person being qualified and respected, especially in the field of education due to carry responsibility being human pattern is quite important for a teacher. A qualified speech a natural talent as well as being shaped with education emerges. The general purpose of voice training part of music education is to ensure the best voice usage of the students in the speaking and singing. If speech is considered the basic of singing, most of the basic principles of singing can be learned in the convenient sound level during the speech. In this context, the purpose of this study is to investigate the effects of speech education on music teacher candidates’ singing skills. This study is conducted in the fall semester of 2009-2010 academic year on ten prospective teachers attending in Music Education Department at Buca Faculty of Education at Dokuz Eylul University. Student's singing performance both at the beginning of the academic year and at the end of

Keywords