EDİRNELİ ŞEVKİ DİVAN’INDA MİTOLOJİK VE EFSANEVİ ŞAHISLAR

Author:

Year-Number: 2016-35
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 470-478
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Divan edebiyatı bünyesinde barındırdığı malzemenin mahiyeti ve beslendiği kaynaklar itibariyle çeşitlilik arz eden bir edebiyattır. Bu kaynaklar, dini ve örfi olmanın yanı sıra, şairlerin geçmişten ve gelenekten beslenerek yararlandıkları “mitoloji” kavramı da bu edebiyatın beslendiği önemli kaynaklardan biridir. Klasik edebiyat şairleri Arap ve Fars ve muhtelif edebiyatların mitolojisinden etkilenmiş, özellikle Fars mitolojisi ve Firdevs’inin “Şehname” adlı mesnevisi Divan edebiyatı ve bu edebiyat geleneğinden beslenen şairler üzerinde mitolojik açıdan büyük etkiler bırakmıştır. Bu bağlamda XVI. yüzyıl şairlerinden biri olan Edirneli Şevki Divanı, mitolojinin

Keywords

Abstract

Divan literature, its sources differ as a literary terms.These resources, besides being a religious and customary, poets, and fed by the tradition of the past, they take advantage of "mythology" is one of the most important sources of this literature is fed. Classic literature poets, influenced by the mythology of the Arab and Persian literature, especially Persian mythology and Ferdowsi's "Shahnameh" has masnavi Divan literature and poets, influences from the mythological point of view. In this context, we discussed the Divan of Edirneli Şevki poses important in terms of impact on the mythology of the

Keywords