LOJİSTİK YETENEKLER ÜZERİNE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE DENİZ ULAŞTIRMA LOJİSTİĞİ HİZMET YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ
RESEARCH OF LOGISTICS CAPABILITIES ON LITERATURE AND THE DETERMINATION OF THE MARITIME LOGISTICS SERVICE CAPABILITIES

Author : Murat YORULMAZ - - Semra BİRGÜN
Number of pages : 313-331

Abstract

Lojistik faaliyetler, ulaştırmanın ürün ve hizmetlere yer ve zaman faydası sağlama temel özelliğiyle işlevsellik kazanmakta ve böylece ulaştırma, tüm lojistik sürecin etkili olmasında önemli rol oynamaktadır. Uluslararası ticaretin ve küresel ekonominin etkisiyle ulaştırma, özellikle de en çok tercih edilen deniz ulaştırması faaliyetleri, küresel tedarik zinciri yönetiminde önemli lojistik ve ulaştırma türü olarak dikkatleri çekmektedir. İşletmelerin geliştirdiği ve sahip olduğu lojistik yetenekler, işletmelerin küresel rekabet ortamında başarılı olabilmelerinde anahtar rol oymaktadır. Bu noktadan hareketle, işletmelere rekabette avantaj yaratan lojistik yeteneklerin analizi ve lojistik sürece entegre olmuş deniz ulaştırma lojistiği hizmet yeteneklerinin belirlenmesi, çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma amacına yönelik, detaylı ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak, lojistik yetenekler incelenmiş ve deniz ulaştırma lojistiğine ilişkin deniz ulaştırma lojistik hi

Keywords

Lojistik Yetenekler, Lojistik Hizmet Yetenekleri, Deniz Ulaştırma Lojistiği

Read:518

Download: 178