ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN “KÜÇÜK AĞA” ROMANININ ŞAHIS KADROSU DÜZLEMİNDE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : YEBİ TÜRK
Number of pages: 251-263
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebi metnin incelenmesinde psikoloji ile edebiyat arasındaki ilişki günümüzde daha sıkı bir bağ içerisine girmiştir. Şimdiye kadar psikoloji alanında büyük çığır açan iki ismin, kuramlarıyla psikolojide olduğu gibi edebiyat dünyasında da etkili olduğunu görmekteyiz. Bunlar Freud ve Jung'dur. Birlikte de çalışan bu iki isim bir süre sonra farklı görüşleri sebebiyle ayrılmış ve iki farklı görüş olarak psikoloji dünyasında isimlerini duyurmuşlardır. Arketipsel Sembolizm C.G.Jung’un görüşü olup edebi eserlerin dünyasında bir inceleme metodu olarak değerlendirilmektedir. Yazar tarafından Küçük Ağa karakteri Türk milletinin temsilcisi olarak eserde bulunmaktadır. Türk milletinin özellikleri roman dünyasında sembolik düzlemde yer aldığından çalışmayla bu yansımanın nasıl gerçekleştiği ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The relationship between literature and psychology in the study of literary texts has entered into a closer connection today. Two major pioneering names in psychology until now we see that, with their theory, they also effective in the literary world as in psychology. These are Freud and Jung. Also worked together, these two names after a period of time have seperated because of their different views and made their names in the world of psychology as two different views. Archetypal Symbolism is C.G.Jung’s opinion and considered as a method of analysis of world of literary works. The character of Küçük Ağa are in the work as the representative of the Turkish nation. That the characteristics of the Turkish nation located in the world of the novel on the symbolic basis, this study will try to uncover the realization of this reflection.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics