ORTA GELİR TUZAĞI TEHLİKESİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
DANGER OF MIDDLE INCOME TRAP AND AN ANALISYS ON TURKEY ECONOMIC

Author : Şahin ÇETİNKAYA
Number of pages : 213-222

Abstract

Orta gelir tuzağı, günümüz ekonomisinde önemle üzerinde durulan bir göstergedir. Bu durum gizli bir resesyon habercisi olarak kabul edilebilir. Türkiye ekonomisi 2000 yılına 4009$ KBMG ile girdi. Bu rakam 2014 yılında 10.515$ düzeyine ulaşmıştır. Ancak 2010 yılından beri bu rakam 10.111$-10.975$ aralığın da seyretmektedir. Aslında bu durum bir orta gelir tuzağını işaret ediyor. Bu çerçevede 1960-2015 yılları arasındaki ekonomik yapı incelenerek, makro ekonomik açıdan bir orta gelir tuzağı tehlikesi analizi yapılacaktır. Çalışma 1960-2015 aralığını kapsayacaktır. İncelenen yıllar arasında göstergelerin karşılaştırmaları yapılacak ve Kişi başı milli gelir rakamları çerçevesinde ekonomik büyüme ve etkileri ele alınacaktır. Kişi başı milli gelir artışının orta gelir tuzağı göstergelerine ilişkisi incelenecektir.

Keywords

Orta Gelir Tuzağı, MG, Ekonomik Büyüme, Alt Orta Gelirli Ülke, Üst Orta Gelirli Ülke.

Read:478

Download: 172