AZERİ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 264-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son devirlerde gündemde olan ortak Türk Dilinin oluşturulması ile bağlı olarak çeşitli isimlerle anılan ve uzun yıllardır kasıtlı olarak birbirinden ayrı tutulan Türk şivelerinin araştırılması ehemiyet kesbeder. Bu konuda en büyük yardımcı, yazılı belgelerde kullanılan dil ve tabii ki konuşma örnekleri, yani halk dilidir. Oğuz Grubu (veya Batı Türkçesi) içerisinde ses, kelime ve gramer yapılarına göre birbirine en yakın şiveler Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleridir. Eski Anadolu Türkçesi devresinin bitimi ile oluşmasını tamamlayan bu şivelerde pek çok kelime ses özelliği ve yapı bakımından aynı olup diyalekt sistemleri benzerlik arzeder. 17. yüzyıla kadar olan yazılı belgelerde kayda değer bir ayrılığın bulunmadığı bu şivelerin arasındaki bugünkü başlıca farklar ise kelimelerdeki ses değişikliklerinde ve bazı fiil çekimlerinde görülmektedir. Yaptığımız çalışmada bu farkları göstermek için Azeri Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ağızlarından kelimeler seçilmiştir. Gramer bakımından farklı tür

Keywords

Abstract

Nowadays, research led based on efforts making a common language among Turks and then alienating the language by showing some different features in Turkic accent has become in the spotlight. The best examples of these efforts have surely been both a written and spoken language in the folk. The closest language accents to each other used among the Oghuz language group (or Western Turkic) are the Turkish and Azerbaijani languages based on sound, grammar and sentence structure. These language accents have been evolved after the completion of the period of the Old Anatolian Turkic Period and have revealed itself with their many similarities in sound, language structure and dialects. Facts show shat there were no so major differences among these language accents up to 17th centuries, except minor changes in sounds and verb usage. In order to show such differences in language accents we have chosen some examples from the Turkish and Azerbaijani languages. Words that have been set as examples

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics