ÇOCUK MEDYASINDA EVRENSEL VE YEREL DEĞERLERİN AKTARIMI: TRT ÇOCUK KANALI ÖRNEĞİ
EXAMINING UNIVERSAL AND LOCAL VALUES IN CHILDREN’S MEDIA: TRT ÇOCUK EXAMPLE

Author : Taşkın İNAN
Number of pages : 200-212

Abstract

Çocukluk dönemi, bireyin içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını öğrendiği ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkları kazanmaya başladığı dönemdir. Dolayısıyla, bu dönemde çocuk medyası aracılığıyla gerçekleşen değer aktarımı çok etkilidir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de çocuk medyasında aktarılan yerel ve evrensel değerlerin hangilerinin işlendiğini ve ne kadar yoğunlukla işlendiğini tespit etmek, daha nitelikli medya ürünleri için öneri getirmektedir. Bu araştırmada TRT Çocuk kanalında 2016 yılında yayınlanan 11 farklı çizgi filmin üçer bölümü izlenmiş ve değerlendirilmiştir. İzlenen çizgi filmler şunlardır: 1) Canım Kardeşim; 2) Ciciki; 3) Laura’nın Yıldızı; 4) Elif’in Düşleri; 5) Doru; 6) Pepe; 7) Harika Kanatlar; 8) Arı Maya; 9) İbi; 10) Bulmaca Kulesi; 11) Rafadan Tayfa. Bu araştırmada, “Evrensel ve Yerel Değerler Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Bu araştırmada izlenen çizgi filmler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Keywords

Çizgi film; animasyon; değerler; TRT Çocuk

Read:555

Download: 185