TANZİMAT DEVRİ TÜRK ŞİİRİNDE MÜTEREDDİT BİR TAVIR OLARAK SORU VE SORGULAMA

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 101-121
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk şiirinin önemli değişimler geçirdiği Tanzimat devri, Batılılaşma programının bir gereği olarak benimsenen modernizasyonun edebiyat ve kültür hayatına yansıyan yönleriyle görebileceğimiz bir süreci içine alır. Değişen dünyaya ayak uyduramadığını fark eden bir devletin, ihtiyaç duyduğu yaratıcı açılımı gerçekleştirecek ruh ve irade, dönemin edebi eserlerinde idealize edilen kişilerle görünürlük kazanır. Tanzimat şiiri, aydın kimliği şairliğinin önüne geçen temsilcilerinin zihnî parçalanmışlıklarından izler taşır. Bu parçalanmanın sebeplerinden birisi de şairin aidiyet sorunudur. Mensup olduğu kimlik, toplum ve din gibi alanlarla ilgili yaşadığı şüphe ve tereddütler şâiri dünyanın gidişatına ait sorular sormaya yöneltir. Aldığı cevaplar doğrultusunda kendisini bir yere konumlandırmaya çalışan şair, sorularıyla zihnî faaliyetlerini aktif kılar. Bir ifade biçimi olarak soru ve sorgulama, Türk edebiyatının çeşitli dönemlerinde ortaya koyulan edebî ürünlerde görüldüğü gibi döneminin u

Keywords

Abstract

Tanzimat (reformation) era where Turkish poetry underwent significant changes included a process where influence of modernization in literature and culture, which was adopted as a result of westernization program, was imminent. A state, which realized it could no longer keep up with the changing world, is visible in the spirit and will that would activate the creative incentive that it needed so badly of the idealized protagonists of the literature works of the era. Tanzimat poetry contains the traces of the mental fragmentation observed in its representatives, whose intellectual identity went beyond their poetry. One of the reasons of this fragmentation was the poet’s identity problem. The doubts and indecisions the poet experienced about the identity, society and religion (s)he possessed directed the poet to ask questions on the state of affairs in the world. The poet, who attempts to position himself based on the responses to that question, activates the mental process via the que

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics