YAYGIN MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDAKİ PİYANO EĞİTİMİNİN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ VE ÖĞRENCİ PROFİLLERİ
QUALITY OF PIANO EDUCATION IN INFORMAL MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS EDUCATOR AND STUDENT PROFILES

Author : Bahar GÜDEK - - Özgün ÇOŞKUNER
Number of pages : 59-78

Abstract

Bu araştırmada, yaygın müzik eğitimi kurumlarındaki piyano eğitiminin niteliği, eğitimci ve öğrenci profilleri incelenmiştir. Araştırma, Samsun ilinde bulunan 11 yaygın müzik eğitimi kurumundaki 174 piyano öğrencisine ve 14 piyano eğitimcisine uygulanmıştır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, piyano eğitimi alan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu 5-15 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinden ve kız öğrencilerden oluştuğu, eğitimcilerin öğrencilerle iyi iletişim içinde oldukları, ders süresinin 45 dakika ila 1 saat uzunluğunda olduğu, öğrencilerin piyanoyu sevdikleri için seçtikleri, çoğu öğrencinin evinde piyanosunun olduğu, Sevinç Ereren’ in piyano metodunun en çok kullanılan metot olduğu, piyano eğitimini destekleyici olarak en çok solfej eğitimi verildiği, öğrencinin başarısının sürece göre değerlendirildiği, piyanoya başlamda en çok ‘orta do’ yönteminin kullanıldığı, eğitimcilerin çoğunluğunun bayan, 20-30 yaş aralığında, pedago

Keywords

Yaygın müzik eğitimi kurumları, Amatör müzik eğitimi, Piyano eğitimi.

Read:620

Download: 213