YAYGIN MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDAKİ PİYANO EĞİTİMİNİN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ VE ÖĞRENCİ PROFİLLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-25
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 59-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, yaygın müzik eğitimi kurumlarındaki piyano eğitiminin niteliği, eğitimci ve öğrenci profilleri incelenmiştir. Araştırma, Samsun ilinde bulunan 11 yaygın müzik eğitimi kurumundaki 174 piyano öğrencisine ve 14 piyano eğitimcisine uygulanmıştır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, piyano eğitimi alan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu 5-15 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinden ve kız öğrencilerden oluştuğu, eğitimcilerin öğrencilerle iyi iletişim içinde oldukları, ders süresinin 45 dakika ila 1 saat uzunluğunda olduğu, öğrencilerin piyanoyu sevdikleri için seçtikleri, çoğu öğrencinin evinde piyanosunun olduğu, Sevinç Ereren’ in piyano metodunun en çok kullanılan metot olduğu, piyano eğitimini destekleyici olarak en çok solfej eğitimi verildiği, öğrencinin başarısının sürece göre değerlendirildiği, piyanoya başlamda en çok ‘orta do’ yönteminin kullanıldığı, eğitimcilerin çoğunluğunun bayan, 20-30 yaş aralığında, pedago

Keywords

Abstract

In this research, quality of the piano education in non- formal education institutions, educators and student profiles are examined. Research was applied to 174 piano students and 14 piano educators at on going to 11 non- formal music educations institutions in the city of Samsun. Within the research, questionnaire application is conducted in order to data gather. As a result of the research, it is determined that major part of the students are consisted of elementary school students between the age of 5-15, that most of the students receiving piano lesson are female, educators are in good relationship with the students, duration of the classes are between 45 minutes and one hour, students choose the branch of piano as they like it, most of the students have piano in their houses, piano method of Sevinç Ereren is most commonly used one, as a supportive lesson to piano, the education of solfege is offered, educators evaluate the success of students according to the process, in the begi

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics