SANAT ESERİ: BİR SINIR OLUŞTURMA ÇABASI

Author:

Number of pages: 190-199
Year-Number: 2016-25

Abstract

Sanatçının yaratma eylemi, onun iletisini aktarabilmesi için belli biçimlere anlam verme gayreti ile sağlanır. Anlam vermek ve anlamlandırmak biçim oluşturma ile devam ederken, ileti onun sağladığı içerik ile mümkün olur. Sanatçının yaptığı, aslında yeni yaratısını oluşturabilmek adına bir sınır oluşturma çabasıdır. Sınırları onun inisiyatifi ile çizilen, gerçekliğini ve anlamını bu sınırlar içinde barındıran, yeni bir gerçeklik yaratma durumudur bu. Sanatçı amacını ve kaygısını bu sınırlar dahilinde iletir. Sınırlara dahil ettikleri ve dışarıda bıraktıkları onun seçimi ve iletimi ile ilgili bir durumdur. Sınırlara biçimini veren ya da biçimin kendisi olan, onun seçme, ayıklama işlemi ile açıklanabilir. Sanatçının düşsel izlerini taşıyan, kendi bedeninin sınırlarının dışında, yeni sınırlara sahip yeni bir varlık yaratma durumu, sanat nesnesinin oluşumunu da sağlayandır.

Keywords

Abstract

The act of creation of artist will be realized with his/her effort to give a meaning to certain forms. Giving a meaning and making a sense continue with creating a form, and the message will be possible with the content it creates. What artist does is in fact an effort to establish a limit in order to create his/her new work. This is a state of creating a new reality of which the limits are drawn by his/her initiative and which hosts its reality and meaning within these limits. Artist transmits his/her aim and concern within those limits. Those he/she includes to the limits and those he/she leaves out are related with his/her choice and transmission. What shapes the limits or what is the shape itself can be explained with his/her process of choosing/picking. The state of creating a new thing having new limits out of the artist's physical limits and carrying the imaginary trails of artist is the state that makes the creation of art object possible.

Keywords