NAHÇİVAN HAN SARAYI

Author:

Year-Number: 2016-25
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : SANAT,MİMARLIK TARİHİ
Number of pages: 376-387
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XVIII. yüzyılda Azerbaycan hanlıklara parçalanır ve XVIII. yüzyılın ortalarında Nahçıvan'da, yarı Nahçıvan Hanlığı oluşur. Hanlığın başkenti Nahçıvan şehri olmakla, devleti Kengerliler sülalesinden olan, Han ve beyler idare etmektedir. Bu dönemde Nahçivan’da çeşitli kesimlerden halk yaşamaktadır. Nahçivan’da, bu dönemde, şehir topraklarında yerleşim yerlerinin inşasına geniş yer verilmiş olduğu, araştırmalardan anlaşılmaktadır. Şehirin yerleşim alanından günümüze kalan han ve beylere ait konutlar kendine has mimarisi özellikleri ile seçilmektedirler. Bu evler arasında Kengerliler ailesine ait olan Saray kompleksi, özel bir yere sahiptir. Saray XVIII. yüzyılda, İhsan Han’ın babası, Kelbeli Han Kengerli tarafından yaptırılmıştır. Saray binası eski Kale mahallesinde, Mümine Hatun Türbesi’nin 50-60 metre ilerisinde, “Han Diki” denilen bölgede, yüzü doğuya doğru inşa edilmiştir. Saray kompleksi, 382 m² olan iki katlı Saray binasından ve 336 m² alanı olan yardımcı bina

Keywords

Abstract

XVIII. century breaks down the Khan of Azerbaijan and XVIII. In the middle of the century, half of Nakhchivan Nakhchivan in Khan occurred. While the capital city of Nakhchivan Khanate, the state who are Kengerli Khan and gentlemen the family. During this period, people from various sectors in Nakhchivan lives. Nakhchivan period in the construction of settlements in the territory of the city is given ample space, it is understood from the research. Housing on the surviving inn and gentlemen from the residential area of the city with unique architectural features are selected. This Rahim Khan's palace complex which houses the Kengerli has a special place among families. Palace XVIII. century, was built by Kelbel Han Kengerli Ihsan Khan’s father. In the old fort palace building neighborhood, believers Mümine Hatun Mausoleum 50-60 meters away, “Khan Diki” was built in the area called face eastward. Palace complex, the two-storey building with 382 m² House 336 m², including help w

Keywords