EMNİYET TEŞKİLATINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: ANKARA KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2016-25
Number of pages: 263-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Emniyet teşkilatı, iç güvenlik hizmetlerinin doğrudan uygulamalarının gerçekleştirildiği önemli bir kamu hizmet kurumudur. Kriminal polis laboratuarı ise iç güvenlik hizmetlerinde ayrı bir öneme sahiptir. Burada görev yapan personelin verimliliğinin artması için, öncelikle performanslarının iyi bir şekilde ölçülmesi ve yapılan performans değerlendirme sistemine güvenmeleri gerekir. Bu nedenle araştırmada, 2011 yılında Ankara Kriminal Polis Laboratuarında görev yapan (n=172) personel üzerinde uygulama yapılmış ve katılımcıların performans değerlendirmeye ilişkin algıları ölçülmüştür. Daha sonra bu algıların demografik özelliklere göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Ankara Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü çalışanlarının mevcut sicil sisteminin değerlendirmesi ilişkin görüşlerinin genel olarak orta düzeyde olduğu görülmektedir. Öte yandan çağdaş bireysel performans değerlendirmesinin amaçlarının ise iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Demografik özellikl

Keywords

Abstract

Law enforcement agency is an important public organization in which domestic security applications are directly applied. Criminal police laboratory has additional importance on domestic security services. In order to improve productivity of personnel working this organization, performance of personnel must be well measured and they must be trust in performance evaluation system. For this reason, (n=172) personnel of Ankara Criminal Police Laboratory in 2011 were subjected to survey, and their perceiving on performance evaluation were examined. Afterwards, it was evaluated whether their perceiving are changing based on demographic properties. According to results of the study general evaluation of personnel of Ankara Criminal Police Laboratory Agency on current registry system was at medium level. On the other hand, general evaluation of personnel of Ankara Criminal Police Laboratory Agency on modern performance aims was at good level. Difference analysis results according to demograph

Keywords