EMNİYET TEŞKİLATINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: ANKARA KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM IN THE TURKISH NATIONAL POLICE: A RESEARCH ON ANKARA POLICE CRIME LABORATORY

Author : Bekir TAVAS
Number of pages : 263-273

Abstract

Emniyet teşkilatı, iç güvenlik hizmetlerinin doğrudan uygulamalarının gerçekleştirildiği önemli bir kamu hizmet kurumudur. Kriminal polis laboratuarı ise iç güvenlik hizmetlerinde ayrı bir öneme sahiptir. Burada görev yapan personelin verimliliğinin artması için, öncelikle performanslarının iyi bir şekilde ölçülmesi ve yapılan performans değerlendirme sistemine güvenmeleri gerekir. Bu nedenle araştırmada, 2011 yılında Ankara Kriminal Polis Laboratuarında görev yapan (n=172) personel üzerinde uygulama yapılmış ve katılımcıların performans değerlendirmeye ilişkin algıları ölçülmüştür. Daha sonra bu algıların demografik özelliklere göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Ankara Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü çalışanlarının mevcut sicil sisteminin değerlendirmesi ilişkin görüşlerinin genel olarak orta düzeyde olduğu görülmektedir. Öte yandan çağdaş bireysel performans değerlendirmesinin amaçlarının ise iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Demografik özellikl

Keywords

Performans Değerlendirme, Performans Yönetimi, Polis Yönetimi, Sicil Raporu, Emniyet Teşkilatı.

Read:497

Download: 180