GÖÇ VE RUH SAĞLIĞI İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 137-150
Year-Number: 2016-25

Abstract

Göç oldukça karmaşık bir olgudur. Göçmenlerin göç etme motivasyonu (isteğe bağlı- zorunlu), göç boyunca yaşadıkları, sonrasındaki uyum süreçleri farklı olmakla beraber, göç tüm göçmenler için önemli bir yaşam olayıdır. Literatür göçmenlerde ruh sağlığı sorunlarının yaygınlığına dair farklı bulgular ortaya koymakla beraber birçok çalışma belli göçmen gruplarında yüksek oranda ruhsal soruna rastlamıştır. Bu çalışmada, Bhugra’nın göçün ruh sağlığına etkisini açıklarken kullandığı 3 basamaklı model (göç öncesi, göç, göç sonrası) temel alınarak, çeşitli değişkenler ışığında göçmen ruh sağlığı incelenecektir. Çalışmanın amacı, göçmenlerde hangi değişkenlerin ruhsal sorunlar açısından önemli olduğunu ortaya koymaktır. Böylece hedeflenen, özellikle ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların göçmen gruplarla çalışırken dikkat edebilecekleri değişkenleri sunmaktır.

Keywords

Abstract

Migration is a very complex phenomenon. Though, migrants may have different migration motivation (voluntery, forced), may experience different kinds of events during migration trajectory and different acculturation processes after migration, migration is an important life event for all migrants. Despite the fact that literature indicates differing results over the mental health problems of migrants, many points increased risk for specific migrant groups. This study will examine the mental health of migrants in the light of different risk factors which were reported in the 3 stages model of Bhugra (premigration, migration, postmigration). The aim of this study is to display the important risk factors for mental health problems among migrants, especially to those mental health professionals who provide service to different migrant groups.

Keywords