ZİYA OSMAN SABA VE LEYLA ERBİL’İN GÖZÜNDEN İKİ ŞİRKET-İ HAYRİYE VAPURU HİKÂYESİ

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 186-195
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ziya Osman Saba ve Leyla Erbil, Türk hikâyeciliğinde farklı tarz ve duruşa sahip iki yazardır. Saba, kendi yaşantısındaki sakinliği eserlerine de yansıtmış bir yazardır. Leyla Erbil ise eserlerinde soyut bir anlatıma yer verir; aynı zamanda daha karmaşık ve kapalı bir üslup tercih eder. Saba’nın Neveser adlı hikâyesi bir geçmiş zaman hikâyesi olarak öne çıkar. Hikâye, 1890 ve 1907 yılları arasında Şirket-i Hayriye vapuru olarak İstanbul halkına hizmet vermiş olan Neveser’i merkeze alır. Yazar, Neveser ile kendi hikâyesini paralel olarak işler. Neveser’in hayat macerası yazarın hayat macerası ile birlikte ilerler. Leyla Erbil’in vapur hikâyesinde de bir Şirket-i Hayriye vapuru merkeze alınır. Erbil’in hikâyesindeki vapur, hikâye içerisinde bir ayna vazifesi görür. İskelesinden kaçan vapur aracılığıyla hikâyede başka konulara vurgu yapılır. Vapur, kaçtıktan sonra Sarayburnu’ndan başlayarak bütün Boğaz’ı boydan boya dolaşır. Burada karşılaştığı mekânlar üzerinden yakın tarihi, zengin f

Keywords

Abstract

Ziya Osman Saba and Leyla Erbil are the two authors who have different style and stance in Turkish story. Saba is an author who reflects his life’s calmness also to his works. Leyla Erbil includes an abstract expression in her works, at the same time she prefers more complex and closed style. Saba’s Neveser named story stands out as a past story. The story centers Neveser that has served to the people of Istanbul as Şirket-i Hayriye steamboat between 1890 and 1907. Author treats his own story in parallel with the Neveser. The progress of Neveser’s life adventure is same with Author’s life adventure. Şirket-i Hayriye steamboat is centered in the steamboat story of Leyla Erbil, too. The steamboat at Erbil's story is regarded as a mirror task in story. Other issues are emphasized by steamboat’s fleeing from its pier in the story. After fleeing, steamboat strolls starting from Sarayburnu to Boğaz longitudinally. Here, she criticises recent history, distinction between rich and poor and

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics