HAVA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ, İSTANBUL YENİ HAVALİMANI VE İNSAN KAYNAĞI PLANLAMA İHTİYACI
AIR TRANSPORT SECTOR, ISTANBUL NEW AIRPORT AND THE NEED FOR HUMAN RESOURCE PLANNING

Author : Ahmet Zeki DEMİR
Number of pages : 79-94

Abstract

Hava Taşımacılık Sektörü ’nün özellikle milli gelir ve nitelikli istihdam olmak üzere ekonomik aktivite üzerinde çok önemli etkilileri vardır. Sektör içsel ve dışsal şoklara karşı oldukça esnektir ve büyümesine devam etmektedir. Türkiye son yıllarda havacılıkta adından söz ettiren ve hızlı büyüme gösteren bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin en önemli ve en büyük havalimanı olan Atatürk Havalimanı’nda ortaya çıkan kapasite sorunları yeni bir havalimanı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Yeni havalimanı ile ortaya çıkacak kapasitenin yönetilmesinde nasıl ve ne miktarda bir insan kaynağı ihtiyacı oluşacağı değişik senaryolar üzerinden CAGR yardımı ile hesaplanmıştır. Ortaya çıkan sonuçların niteliksel ve niceliksel insan kaynağı planlamasında yardımcı olacağı düşünülmektedir. Büyük ekonomik etkiye sahip sektörün insan kaynağı ihtiyaçlarının çözümünde kamu yeni bir eğitim/uygulama modeli ile aktif rol almalıdır.

Keywords

Planlama, İnsan Kaynağı, İstanbul Yeni Havalimanı, Hava Taşımacılık Sektörü

Read:497

Download: 179