HAVA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ, İSTANBUL YENİ HAVALİMANI VE İNSAN KAYNAĞI PLANLAMA İHTİYACI

Author :  

Year-Number: 2016-25
Language : null
Konu : İnsan Kaynakları
Number of pages: 79-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hava Taşımacılık Sektörü ’nün özellikle milli gelir ve nitelikli istihdam olmak üzere ekonomik aktivite üzerinde çok önemli etkilileri vardır. Sektör içsel ve dışsal şoklara karşı oldukça esnektir ve büyümesine devam etmektedir. Türkiye son yıllarda havacılıkta adından söz ettiren ve hızlı büyüme gösteren bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin en önemli ve en büyük havalimanı olan Atatürk Havalimanı’nda ortaya çıkan kapasite sorunları yeni bir havalimanı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Yeni havalimanı ile ortaya çıkacak kapasitenin yönetilmesinde nasıl ve ne miktarda bir insan kaynağı ihtiyacı oluşacağı değişik senaryolar üzerinden CAGR yardımı ile hesaplanmıştır. Ortaya çıkan sonuçların niteliksel ve niceliksel insan kaynağı planlamasında yardımcı olacağı düşünülmektedir. Büyük ekonomik etkiye sahip sektörün insan kaynağı ihtiyaçlarının çözümünde kamu yeni bir eğitim/uygulama modeli ile aktif rol almalıdır.

Keywords

Abstract

The Air Transport Sector has important effects on the economic activity, especially on national income and skilled employment. The sector is quite resilient to internal and external shocks and continues to grow. In recent years Turkey has become very popular in the aviation sector and emerged as a country that shows rapid growth. The capacity problems of Turkey’s most important and largest airport, Ataturk Airport, has revealed the need for a new airport. What quantities and qualities of human resource will be needed for the management of the new airport capacity is calculated with the help of CAGR for different scenarios. It is considered that findings will be helpful in both qualitative and quantitative human resource planning. The government should take an active role with the new education/application model for solving the human resource needs of the sector that has a huge economic impact.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics