İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLEN CASUSLUK FAALİYETLERİ

Author:

Number of pages: 95-124
Year-Number: 2016-25

Abstract

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyanın en önemli casusluk merkezlerinden biri olmuştur. Savaş sırasında İngiliz, Alman, Amerikan ve Rus ajanları çeşitli entrikalarla ülkelerine avantaj sağlamaya çalışmışlardır. Türkiye, Müttefik çalışmalarına müsamahakâr davranırken, Mihver çalışmalarına karşı sert tedbirler almıştır. Bununla beraber Rus faaliyetlerine karşı da son derece dikkatli olmuş ve önleme çalışmaları yapmıştır. Hatta Almanların Rus sınırında telsiz ve ikmal üssü kurarak Rusları zayıflatmasına göz yummuştur. İstanbul tüm istihbarat birimleri için önemli bir merkez olmuştur. Doğu illeri, Rusya ve Ortadoğu ülkelerine yakın olmasından dolayı büyük devletlerin dikkatini çekmiştir. Ege kıyıları ise İngiliz (Special Operation Executive) ve Amerikan (Office of Strategic Services) istihbarat teşkilatlarının Mihver işgalindeki Balkan ülkelerine denizden yapacakları operasyonlar için üs olmuştur. Türkiye, 1926 yılında kurulan MAH (Milli Emniyet Hizmeti) aracılığıyla 1939-1945 yı

Keywords

Abstract

Turkey had become one of the world’s most important espionage centers during the Second World War. During the war British, German, American and Russian agents had sought to provide their countries with advantages through various conspiracies. Turkey, while indulging the activities of Allies took severe measures against the activities of Axis powers. However, it was extremely cautious about Russian activities and took preventive actions. It even condoned the German’s weakening the Russians by setting up a radio and supply base on the Russian border. Istanbul had become an important center for all the intelligence agencies. It attracted the attention of great powers due to its proximity to Eastern provinces, Russia and Middle East countries. The Aegean coasts had become the base where British (Special Operation Executive) and American (Office of Strategic Services) intelligence agencies were going to perform operations from the sea to the Balkan states occupied by Axis. Turkey had monito

Keywords