BİLECİK ŞEYH EDEBALİ VE PAMUKKALE ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN YÖNETİCİ ASİSTANLARININ İŞ TATMİNLERİNİNÖLÇÜLMESİ
MEASURING JOB SATISFACTION OF EXECUTIVE ASSISTANTS AT BİLECİK ŞEYH EDEBALİ UNIVERSITY AND PAMUKKALE UNIVERSITY

Author : Yeliz YEŞİL - - Bülent ARPAT - Oral DEMİR
Number of pages : 359-375

Abstract

Bu çalışma; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi’nde çalışan yönetici asistanlarının çalıştıkları işten tatmin duyup duymadıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Hackman ve Oldman’ın iş tatmini ölçeğine göre hazırlanmış 14 adet sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. İstatistiksel analizler, SPSS 16 kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmada önce giriş yapılmış ve ikinci bölümde iş tatmini hakkında bilgi verilmiş ve üçüncü bölümde ise araştırmanın amacı, önemi ve yöntemi ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde araştırmanın analiz ve sonuçlarına yer verilmiştir.

Keywords

İş tatmini,iş, yönetici asistanı.

Read:499

Download: 170