BİLECİK ŞEYH EDEBALİ VE PAMUKKALE ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN YÖNETİCİ ASİSTANLARININ İŞ TATMİNLERİNİNÖLÇÜLMESİ

Author:

Year-Number: 2016-25
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : iş tatmini
Number of pages: 359-375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi’nde çalışan yönetici asistanlarının çalıştıkları işten tatmin duyup duymadıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Hackman ve Oldman’ın iş tatmini ölçeğine göre hazırlanmış 14 adet sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. İstatistiksel analizler, SPSS 16 kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmada önce giriş yapılmış ve ikinci bölümde iş tatmini hakkında bilgi verilmiş ve üçüncü bölümde ise araştırmanın amacı, önemi ve yöntemi ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde araştırmanın analiz ve sonuçlarına yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to research job satisfaction of executive assistants who work at Bilecik Şeyh Edebali University and Pamukkale University Hackman and Oldman Jo Satisfaction’s Scale Survey is applied for executive assistants at these two universities. The statistic analyses are preparedby SPSS 16. First part of the study is introduction part, second part is about job satisfaction, third part is about the purpose, method and importance of the study, fourth part is about conclusion and analysis of the study.

Keywords