TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜN ÖLÇÜMÜ: HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 125-136
Year-Number: 2016-25

Abstract

Tekstil ve hazır giyim sektörü dünyanın en eski sanayilerinden biridir. Bu sektör ülkelerin ekonomik büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı 2000-2014 dönemlerinde Hindistan ve Pakistan’ın tekstil ve hazır giyim sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğünü analiz etmektir. Çalışmada, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, Ticaret Dengesi Endeksi kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada analiz edilen tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim haritası oluşturulmuştur. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, Hindistan’ın SITC 651, SITC 652, SITC 653, SITC 654, SITC 656, SITC 658, SITC 659, SITC 841, SITC 842, SITC 843, SITC 844, SITC 845, SITC 846 kodlu sektörlerde 2000-2014 dönemlerinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu göstermiştir. Diğer yandan, Hindistan SITC 655, SITC 657 kodlu sektörlerde karşılaştırmalı dezavantaja sahiptir. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler endeksi Pakistan’ın

Keywords

Abstract

Textile and clothing sector is one of the oldest industries in the world. This sector has played an important role in the economic growth and development of countries. The aim of this study is to analyze comparative advantage in the textile and clothing sector for India and Pakistan over the period 2000-2014. We were used Revealed Comparative Advantage Index, Revealed Symmetric Comparative Advantage Index and Trade Balance Index. Also, we created the product mapping of the textile and clothing sector which are analyzed in this study. Revealed Comparative Advantage Index results showed that India had a comparative advantage in SITC 651, SITC 652, SITC 653, SITC 654, SITC 656, SITC 658, SITC 659, SITC 841, SITC 842, SITC 843, SITC 844, SITC 845, SITC 846 coded sectors for the period 2000-2014 period. On the other hand, India had a comparative disadvantage in the SITC 655, SITC 657 coded sectors. Revealed Comparative Advantage Index results showed that Pakistan had a comparative advant

Keywords