NİĞDE’DE BİR SOYLULAŞTIRMA DENEMESİ; CULLAZ SOKAK…

Author:

Year-Number: 2016-23
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Koruma
Number of pages: 494-504
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1980’li yıllarda dünyanın buluştuğu “soylulaştırma “ çalışmalarıyla ülkemiz son yıllarda tanışabilmiştir. Soylulaştırma çalışmaları sadece tarihi dokuyla uğraşmanın ötesinde, kullanıcı profillerini değiştirmeyi arzulayan sosyolojik parametreleri bünyesinde barındırdığından önemsenmektedir. Ülkemizin uluslararası ölçeği yakalamış kentlerinde, gerçek soylulaştırma çalışmaları uygulanırken, Anadolu’nun tarihi ve kültürel zenginliğe sahip fakat ihmal edilmiş pek çok şehrinde soylulaştırma adı altında olmasa da ciddi çalışmalar yapıldığı gözlemlenmektedir… Niğde ilinin Cullaz Sokağı da bu iddianın meşruiyet kazandığı bir alandır. Tarihi ve geleneksel konut dokusuna sahip Cullaz Sokağının, sağlıklılaştırma adı altında halen devam eden iyileştirme çalışmasının ve bu çalışmaya altlık oluşturan planlama kararlarının, aslında soylulaştırma çalışmaları ile ne denli örtüştüğü araştırılmaya çalışılacaktır. Çalışma yöntemi olarak da bilimsel anket uygulamaları, yerinde birebir gözlemler, yapılan

Keywords

Abstract

Gentrification works, which started in 1980in the world, has recently started in our country. Gentrification Works not only deal with historical texture, but also give importance to change user profile cooperating sociological parameters. While the cities, have caught the international scale of our country, applied real gentrification studies, the cities, which have Anatolia's historical and cultural heritage, neglected in many gentrification works. It is observed that these cities are still doing some important Works but not under the title of gentrification works. Niğde, Cullaz Street is an area that justifies this claim. This research article has aimed to investigate how the historical and traditional building texture of Cullaz street are related to the ongoing improvement works under the name of gentrification and the basic of planning decisions. Scientific survey applications, observing the area, analysis of its restoration projects and reports are seen to appropriate working m

Keywords