ORHAN VELİ KANIK’IN ŞİİR ANLAYIŞI İLE ŞİİRLERİNDE AŞK VE ÖLÜM TEMİ

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 235-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cumhuriyet devri şairlerinden Orhan Veli Kanık, kendine özgü üslubuyla, içinde ironiyi, mizahı ve samimiyeti barındıran, sade dille şiirler ortaya çıkarmış ve yaşadığı dönemde genç şair adaylarının ilgi odağı hâline gelmiştir. Yazdıkları için lehinde ve aleyhinde pek çok görüş bulunan şair, şiir macerası içinde önceleri geleneğin yanında yer alıp eski tarz ürünler ortaya koymuş, daha sonra ise geleneğin tam karşısında durarak Garip hareketi olarak adlandırılan hareketin öncülerinden biri hâline gelmiştir. Şair, söz konusu şiir anlayışında, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat Horozcu ile birlikte yürümüştür. Halkın anlayacağı bir dille; şiire her şeyin konu olabileceği fikrinden hareket ederek, çoğunlukla aşk, başlangıç fikriyle bütünleşen ölüm, yaşama sevinci, çocukluk günlerine özlem gibi konuları işleyen; içinde edebî sanatları, vezin, kafiye gibi ölçü birimlerini reddeden şiirler yazan Orhan Veli Kanık’ın ülkemizin şiir çizgisinin yönünü değiştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu ça

Keywords

Abstract

Orhan Veli Kanık, one of the poets of Republician are, writes poems that contains irony, humor, sincerity with his own style and was focus of interest of young contemporaries. Orhan Veli cut both ways and at the beginning he was favor of traditional style but later on he was against it and thus he was pionner names of “Garip” movement. Melih Cevdet Anday and Oktay Rifat Horozcu were together with the poet. He wrote about love, death, joy of life, missness for childhood with a simple style for society as he thought that everything may be topic of a poem and it is a fact that he creates a new understanding about poetry with his poems thet are against to literary arts, meter and rhyme in our country. In this study, it will be focused on his understanding of poetry and his love and death theme poems will be analysed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics