ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARINDA MAĞDUR BİLDİRİMLERİNİN ÖNEMİ: SUÇ SORUŞTURMASI BAĞLAMINDA

Author :  

Year-Number: 2016-23
Language : null
Konu : Adli Psikoloji
Number of pages: 274-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuğa kısa ve uzun vadede ciddi zararlar veren cinsel istismar suçunun soruşturulması, diğer suçlarınkine göre daha zor ve komplekstir. Cinsel istismar soruşturmaları çeşitli hassasiyetleri içermektedir. Bu hassasiyetlerin en başında da çocuğun örselenmemesi gelmektedir. Cinsel istismar suçunun soruşturulmasında çeşitli aşamalar vardır ve bu aşamalardan biri mağdur bildirimleridir. Mağdur bildirimleri, belli standartlardadır ve adli görüşme vasıtası ile mağdurdan cinsel istismar vakası ile ilgili bilgi alma sürecidir. Yasal yükümlülükler gereği mağdur bildirimleri çocuğun örselenmemesi için bir kerede ve en etkin şekilde alınmalıdır. Bir diğer önemi ise bazı vakalarda mağdur bildirimleri tek ya da başlıca delildir. Bu nedenle bildirimler, destekleyici diğer deliller için (hem lehte hem aleyhte), yeterli ayrıntıları içermelidir. Bu çalışma ile cinsel istismar soruşturmalarının önemli bir aşaması olan mağdur bildirimlerinin özelliklerini ve diğer maddi delillere ulaşmada mağdur bildirim

Keywords

Abstract

Sexual abuse has harmful effects on children in short and long period and its criminal investigation has more difficult and complex processes than the other crimes’ criminal investigation. It includes various sensitivities such as vulnerability of children and it should be paid attention primarily. The criminal investigation of sexual abuse has some processes and one of them is victim statement process. It has certain standarts and is process that obtains information about sexual abuse crime from victim through forensic interview. It must be effective and obtained at once. It is also primary and major evidence in some cases. Therefore, it should include sufficent and detailed information for other evidences related to sexual abuse case. The present study aimes to present some proposals about how to used these victim statements for obtaining other evidences related sexual abuse case in the context of features of criminal investigation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics