ANADOLU'DA BULUNAN BINALARIN MIMARI KOMPOZISIYONUN OLUŞUMUNA VE ŞEHIR PLANLARINDA YERLEŞTIRILMESINE SELÇUK MIMARISININ ETKISI
INFLUENCE OF SELJUK’S ARCHITECTURE TO THE FORMATION OF ARCHITECTURAL COMPOSITION OF BUILDINGS IN ANATOLIA AND THEIR CONNECTION WITH THE CITY ENVIRONMENT

Author : - İhsan GÖKCEN ERGUNOĞLU-
Number of pages : 239-246

Abstract

Orta Asya, Azerbaycan ve İran'dan Anadolu'ya gelen, yerleşik veya göçebe hayatı yaşayan Türk halkları, Bizans hakimiyetinden miras kalan yaşam kültürü temeli üzerinde tamamen Anadolu'ya ait Selçuklu-Türk şehir kültürü kurdular. Kuşkusuz, bu kültürün tarihi ve kaynağı Türklerin İslam'dan önce ve sonra Orta Asya, Azerbaycan ve İran bölgelerindeki yaşam tarzlarının, Anadolu'da Bizans kültür mirası ile sentezine dayanıyordu. Bu açıdan Selçuklu dönemi, Anadolu-Türk şehirlerinin şekillendiği erken Türk dönemi olarak da bilinir. Makalede, Selçukluların Anadolu'ya yerleşmesi sırasında kurulan ve yenilenen şehirlerdeki mimarlık mirasının oluşumu, korunması ve güncel ihtiyaçlara uygun fonksiyon kazandırılarak yeniden kullanılabilmesi sorunları aydınlatılmıştır.

Keywords

Anadolu, Selçuklu, Bizans, şehircilik, mimarlık, kültür

Read:495

Download: 183